Wstęp Deklaracji

Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-plesna.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa przedszkola jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.  W zamieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących oraz głuchoniemych.
2.   Zamieszczone na stronie internetowej przedszkola dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są w pełni dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
3.  Zamieszczone na stronie internetowej przedszkola informacje publiczne, w postaci załączników, są w formie doc.lub pdf.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? 
Skontaktuj się z nami!

Dane teleadresowe: 
Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej

33-171 Pleśna 353
tel: 14 679 81 15 
e-mail:  przedszkole.plesna353@onet.eu

W zgłoszeniu podaj:

adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
sposób przekazania informacji, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada dyrektor przedszkola - Teresa Prokop. Możesz skontaktować się z nami mailowo –  przedszkole.plesna353@onet.eu lub telefonicznie – 14 6798115.

Obsługa wniosków i skarg związane z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej 33-171 Pleśna 353.

Budynek przedszkola nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Przedszkole Publiczne w Pleśnej nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego (PJM).
Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym piśmie. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika  o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

napisać pismo na adres:Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej, 33-171 Pleśna 353,
wysłać e-mail na adres:  przedszkole.plesna353@onet.eu

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

w druku powiększonym, w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić