Oświadczenia do pobrania

Poniżej znajdują się wzory oświadczeń. Jeżeli któreś z oświadczeń Państwa dotyczy i chcielibyście je złożyć wraz z pozostałymi dokumentami to należy właściwe oświadczenie wydrukować i podpisać lub przepisać ręcznie według zamieszczonego wzoru.

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić