Wybrane metody pracy z dziećmi:

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

 • Drama - edukacyjna i wychowawcza metoda aktywizacji pracy dzieci pozwalająca uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego możliwości indywidualnych;
 • Sztuka origamii w przedszkolu- wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, a w szczególności przyspiesza rozwój intelektualny niwelując deficyty;
 • Aktywne słuchanie muzyki wg B.Strauss - zachęca do rozwijania aktywności twórczej dziecka i nauczyciela, daje możliwość adaptacji różnych utworów, kształcenia wyobraźni dżwiękowej przez grę na instrumentach, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych;
 • Pedagogika zabawy- (Klanza) - metoda sprzyjająca integracji grupy, rozwijaniu więzi emocjonalnych miedzy dziećmi oraz właściwego stosunku do dzieci młodszych lub słabszych;
 • Innowacyjne metody pracy wg W. Sherborne, R. Labana, K.Orffa, A.M. Kniesów.
 • Sojusz Metod - E. Arciszewskiej
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma - I. Majchrzak
 • Rytmika Daleroze'a w przedszkolu.
 • Ruch rozwijający dla dzieci Weroniki Sherborne - przekład M. Bogdanowicz.
 • Elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej -Dziecięca matematyka.
 • Metoda Porannego Kręgu-polisensoryczna forma stymulacji dziecka młodszego według pór roku

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić