Jesteśmy przedszkolem twórczej aktywności dziecka

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

W naszym przedszkolu tworzymy warunki sprzyjające rozumieniu i rozwojowi takich wartości jak: piękno, dobroć, miłość.

Nasze działanie zmierza ku temu, aby każde dziecko mogło rozwijać mowę, myślenie, stawać się twórcze i aktywne.

  • Zapewniamy dzieciom możliwość obcowania ze sztuką, umożliwiamy dzieciom przeżywanie radości z własnej twórczości;
  • Dążymy do pogłębienia więzi emocjonalnych z rodziną i środowiskiem;
  • Jesteśmy przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci, rodziców, społeczeństwa;
  • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa każdemu dziecku

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić