2022-02-17

Rozwijamy kompetencje matematyczne przedszkolaków


" W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki"

                                          Immanuel Kant

Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania logicznego myślenia. Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowaniu matematycznej sfery pojęciowej u dziecka. Musi być ono połączone z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami umiejetności matematycznych oraz ciągłym rozwojem.

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić