Ramowy rozkład dnia

Jak wygląda standardowy dzień naszych podopiecznych

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 2,5 - 4 letnich

 

6.00-8.00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji własnych pomysłów dzieci, praca stymulująco -wspierająca dla   dzieci potrzebujących pomocy oraz praca z dzieckiem zdolnym.
8.00-8.30  Zabawy swobodne oraz zabawy integrujące grupę.
8.30-8.45 Zabawa  ruchowa.
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30  Śniadanie
9.30-9.50  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą dzieci, ćwiczenia gimnastyczne, język angielski, zabawy swobodne.
9.50-10.15 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10.15-11.45  Spacery, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad
12.30-13.00 Czynności higieniczne, ćwiczenia relaksacyjne
13.00-14.45 Poobiedni odpoczynek, słuchanie opowiadań literatury dziecięcej, czynności samoobsługowe,religia.
14.45-15.15 Przygotowanie do posiłku.Podwieczorek
15.15-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, praca stymulująco- wspierająca i praca z dzieckiem zdolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia dla dziecka 5,6 letniego

 

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy dowolne służące realizacji własnych pomysłów dzieci, praca stymulująco- wspierająca dla dzieci potrzebującymi pomocy oraz pracy z dzieckiem zdolnym.
8.00-8.30 Zabawy swobodne oraz zabawy integrujące grupę.
8.30- 8.45 Ćwiczenia poranne/zabawa ruchowa
8.45- 9.00  Przygotowanie  do śniadania.
9.00- 9.30 ŚNIADANIE
9.30-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych  poprzez zajęcia z całą grupą dzieci, ćwiczenia gimnastyczne,język angielski, zabawy swobodne.
10.30-11.45 Spacery, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30  OBIAD.
12.30-13.00 Czynności higieniczne, ćwiczenia relaksacyjne.
13.00-14.45 Zabawy dydaktyczne, religia, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy piosenek, słuchanie opowiadań literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14.45-15.15 Przygotowanie do posiłku. PODWIECZOREK.
15.15-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, praca stymulująco-wspierająca i praca z dzieckiem zdolnym,kontakty indywidualne z rodzicami.

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić