Rekrutacja

Zapisy do Przedszkola Publicznego im. Wł. Majak w Pleśnej
na rok szkolny 2022/23

14.02.2022 - 18.03.2022 

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 2.5,3,4,5,6 letnie.

Deklaracje o kontynuowaniu wych. przedszkolnego przyjmowane będą w przedszkolu od: 14.02.2022 - 25.02.2022 roku.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą od: 28.02.2022 - 18.03.2022 roku.

Deklaracje i wnioski do pobrania

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pleśna.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023  14.02.2022r. - 25.02.2022r.
do godz. 15.00
-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wych. Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.02.2022 -18.03.2022
do godz. 15.00

19.04. 2022- 29.04. 2022
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wych.przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

21.03.2022 - 31.03.2022
do godz. 15.00

02.05.2022- 6.05.2022
do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.04.2022
do godz. 15.00

09.05.2022
do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04.2022 - 8.04.2022
do godz. 15.00

Od 10.05. 2022 - 18.05.2022
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.04.2022
do godz. 15.00

20.05.2022
do godz.15

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić