WAŻNY APEL DO RODZICÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 15 września 2020 18:59

SZANOWNI  PAŃSTWO!

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich dzieci,uczęszczających do przedszkola oraz nauczycieli i pracowników obsługi apelujemy, aby nie przyprowadzać do przedszkola dzieci, które maja katar i objawy infekcji.Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga od każdego z nas szczególnej ostrożności i odpowiedzialnego podejścia do sprawy.

Informujemy również, że zarówno Rada Rodziców na zebraniu w dniu 14.09.2020 r.Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 15.09.2020 r. wyraziła jasno swoje stanowisko podtrzymując, że mierzenie temperatury dzieciom przy wejściu do przedszkola jest jednym ze skutecznych sposobów sprawdzania stanu zdrowie i minimalizowania skutków zachorowań wśród dzieci. W związku z powyższym jeśli Rodzic z jakichkolwiek powodów nie wyraził lub nie wyraża zgody na mierzenie temperatury przed wejściem do przedszkola zobowiązany jest do codziennego pisemnego oświadczenia o tym, że dzisiejsza temperatura dziecka oraz stan jego zdrowie pozwala na przyprowadzenie go do przedszkola.

Licząc na Państwa zrozumienie, serdecznie prosimy o odpowiedzialne potraktowanie naszego apelu.

Z poważaniem

Teresa Prokop-dyrektor przedszkola

Poprawiony: wtorek, 15 września 2020 19:22
 
Ogłooszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
poniedziałek, 07 września 2020 15:44

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że u pracownika obsługi naszej placówki stwierdzono

pozytywny wynik w kierunku COVID 19.Pracownik z zachowaniem

wszelkich procedur w odpowiednim czasie został odsunięty od

wykonywanych obowiązków i przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Po konsultacji i uzgodnieniu zPowiatową Inspekcją Sanitarną

w Tarnowie oraz Organem Prowadzącym, Przedszkole zostaje

do dnia 12.09.2020r. objęte nadzorem epidemiologicznym.

Oznacza to, że placówka pracuje normalnym trybem

z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących procedur.

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2020 16:31
 
Wzór upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 01 września 2020 20:05

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana …………………………………………… . Legitymującego się numerem dowodu osobistego…………………………………………. do odbioru mojego dziecka ............................................ z Przedszkola Publicznego w Pleśnej w roku szkolnym 2020/21.

..............................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Osoba upoważniona


Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na udostępnienie moich danych osobowych

w postaci imienia i nazwiska oraz nr. dowodu osobistego. Udzielenie zgody

jest dobrowolne. Nie udzielenie takowej zgody będzie skutkować

nie wydaniem dziecka z przedszkola upoważnionej Pani/Panu.

…………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 20:19
Więcej…
 
WAŻNE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 01 września 2020 20:02

Szanowni Rodzice.

Bardzo prosimy o przeanalizowanie możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola o różnych godzinach, aby nie tworzyć tłoku przy drzwiach wejściowych do przedszkola około godziny 8.00.Dziękujemy za współpracę.

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 20:04
 
Regulamin funkcjonowania placówki w okresie pandemii koronawirusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
sobota, 29 sierpnia 2020 20:22

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym od 1.09 2020 r. regulaminem i przestrzeganiem tego regulaminu.Regulamin wraz z załącznikami wywieszony został w przedszkolu tuż przy drzwiach wejściowych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII K0RONAWIRUSA SARS-CoV-2

 • W przedszkolu obowiązują procedury: postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem SARS -CoV2 i w zakresie s stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa przez dzieci i pracowników w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 zatwierdzonej 08.05.2020r. obowiązujący od dnia 01.09.2020r. /zał, 1,2,3/
 • Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00. Po jej upływie placówka zostaje zamknięta, następuje dezynfekcja klamek, poręczy i ciągów komunikacyjnych.
 • Rodzic /opiekun/zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia dotyczącego pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Zał. nr 4).
 • Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:43
  Więcej…
   
  Zebarania z rodzicami PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
  piątek, 28 sierpnia 2020 14:38

  Dnia 3.09.2020 r. ( czwartek) o godz. 17.00 zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do gr. I i II  na zebranie do Przedszkola Publicznego w Pleśnej. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną (zachowanie odstępów, maseczka, dezynfekcja rąk, jednorazowe rękawiczki).Zebrania z rodzicami odbędą się tylko w grupach dzieci nowo przyjętych do przedszkola w celu uniknięcia zgromadzenia dużej ilości osob.

  Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:49
   
  «pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

  Strona 1 z 88

  Joomla 1.5 themes, hosting company.