Wzór upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 01 września 2020 20:05

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana …………………………………………… . Legitymującego się numerem dowodu osobistego…………………………………………. do odbioru mojego dziecka ............................................ z Przedszkola Publicznego w Pleśnej w roku szkolnym 2020/21.

..............................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Osoba upoważniona


Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na udostępnienie moich danych osobowych

w postaci imienia i nazwiska oraz nr. dowodu osobistego. Udzielenie zgody

jest dobrowolne. Nie udzielenie takowej zgody będzie skutkować

nie wydaniem dziecka z przedszkola upoważnionej Pani/Panu.

…………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 20:19
Więcej…
 
WAŻNE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 01 września 2020 20:02

Szanowni Rodzice.

Bardzo prosimy o przeanalizowanie możliwości przyprowadzania dzieci do przedszkola o różnych godzinach, aby nie tworzyć tłoku przy drzwiach wejściowych do przedszkola około godziny 8.00.Dziękujemy za współpracę.

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 20:04
 
Regulamin funkcjonowania placówki w okresie pandemii koronawirusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
sobota, 29 sierpnia 2020 20:22

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym od 1.09 2020 r. regulaminem i przestrzeganiem tego regulaminu.Regulamin wraz z załącznikami wywieszony został w przedszkolu tuż przy drzwiach wejściowych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII K0RONAWIRUSA SARS-CoV-2

 • W przedszkolu obowiązują procedury: postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem SARS -CoV2 i w zakresie s stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa przez dzieci i pracowników w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 zatwierdzonej 08.05.2020r. obowiązujący od dnia 01.09.2020r. /zał, 1,2,3/
 • Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00. Po jej upływie placówka zostaje zamknięta, następuje dezynfekcja klamek, poręczy i ciągów komunikacyjnych.
 • Rodzic /opiekun/zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia dotyczącego pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Zał. nr 4).
 • Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:43
  Więcej…
   
  Zebarania z rodzicami PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
  piątek, 28 sierpnia 2020 14:38

  Dnia 3.09.2020 r. ( czwartek) o godz. 17.00 zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do gr. I i II  na zebranie do Przedszkola Publicznego w Pleśnej. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną (zachowanie odstępów, maseczka, dezynfekcja rąk, jednorazowe rękawiczki).Zebrania z rodzicami odbędą się tylko w grupach dzieci nowo przyjętych do przedszkola w celu uniknięcia zgromadzenia dużej ilości osob.

  Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:49
   
  Rozpoczęcie roku przedszkolnego. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
  wtorek, 25 sierpnia 2020 20:51

  Szanowni Rodzice.

  Informujemy, że trwają przygotowania do rozpoczęcia pracy naszego przedszkola od 1 września 2020r. w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. Przedszkole będzie czynne od godz.6.00-17.00 i pracować będzie w sześciu oddziałach.Ze względu na sytuację epidemiczną oraz opracowane procedury bezpieczeństwa związane z COVID - 19 informujemy, że w zajęciach w  przedszkolu mogą brać udział tylko dzieci zdrowe i  przed wejściem do przedszkola będzie mierzona dziecku temperatura.W wypadku wystąpienia gorączki dziecko nie może w tym dniu przebywać w placówce. Rodzice przyprowadzają dziecko tylko do drzwi wejściowych i pracownik przedszkola odprowadza dziecko do szatni i grupy( obowiązkowa dezynfekcja i maseczki, jednorazowe rękawiczki, zachowanie odległości 1,5 m.!). Dziecko do placówki nie może przynosić żadnych zabawek i innych przedmiotów.Przypominamy o zachowywaniu min. 2- metrowej odległości podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki!

  W związku zachowaniem zasad bezpieczeństwa prosimy o zaopatrzenie dziecka w jego rzeczy i przybory  osobiste.

  Wyprawka dla dzieci z grup I,II,III,IV:miękkie kredki ołówkowe,gumka, temperówka,2 kleje w sztyfcie,plastelina,1 blok biały techniczny A4,1 blok kolorowy techniczny A4,1 teczka A4 z gumką, ryza papieru ksero,1 pudełko chusteczek higienicznych,nożyczki,pantofle.

  Wyprawka dla dzieci z grupy V i VI:miękkie kredki ołówkowe,2 miękkie ołówki,gumka,temperówka,zeszyt 16 kartkowy w wąskie dwukolorowe linie,zeszyt 16 kartkowy w kratkę,2 kleje w sztyfcie,plastelina,1 blok biały techniczny A4,1 blok kolorowy techniczny A4,2 teczki A4 z gumką,ryza papieru ksero,1 pudełko chusteczek,pantofle.

  Nowe wytyczne zostały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Minimalna przestrzeń przypadająca na dziecko i każdego opiekuna to 1,5 m kw,opiekunowie powinni zachować dystans 1,5 m od siebie, rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci powinni zachować dystans 2 m.,rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica.

  Aktualne wytyczne dotyczące przedszkoli dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

  Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2020 14:57
   
  Podziękowanie PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
  środa, 15 lipca 2020 08:02

  Serdecznie dziękujemy Fundacji Polsat za wzbogacenie wyposażenia naszego przedszkola w sprzęt drukujący w ramach Akcji "DRUKUJ Z UŚMIECHEM".

  Poprawiony: środa, 15 lipca 2020 08:04
   
  «pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

  Strona 9 z 91

  Joomla 1.5 themes, hosting company.