Koncepcja pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:33

Przedszkole posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania-koncepcję rozwoju przedszkola. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Nauczyciele i rodzice wiedzą, co przedszkole chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje nauczycieli i rodziców do tworzenia i modyfikowania koncepcji rozwoju przedszkola.

Roczny plan pracy w roku szkolnym 2018/19

1. "Polak potrafi " czyli patriotyzm już w przedszkolu.

2. " W królestwie Króla Maciusia I"- o prawach i obowiązkach dziecka, kształtowanie u dzieci własnych praw i obowiązków.

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szk. 2018/19

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność.

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli. bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Ewaluacja wewnętrzana

Przedmiot ewaluacji: Organizacja pomocy dla dzieci z trudnościami w rozwoju oraz wsparcie dziecka zdolnego.

Wymaganie 5.: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji


Poprawiony: piątek, 14 września 2018 13:30
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.