Oddziały PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogo?   
czwartek, 17 maja 2012 19:27

Nasze przedszkole pracuje w godzinach: 6.00-17.00

Dyrektorem placówki jest mgr Teresa Prokop.

Zastępca dyrektora: mgr B. Morys- Drogoś

Oddział I "Rozśpiewane Smerfy" -2,5- 3 latki,wychowawca:mgr J. Bałut, mgr J. Golanowska

Oddział II "Rozśpiewane nutki" -4 latki, wychowawcy:mgr E. Ścisło,mgr M. Osika

Oddział III "Tańczące brzdące" - 4-5 latki, wychowawcy:mgr B. Hejto, mgr B. Morys- Drogoś, J. Łątka

Oddział IV "Śpiewające skrzaty"-5 latki, wychowawcy:mgr A. Jarek,T. Prokop, J. Łątka

Oddział V "Wesołe nutki" - 6 latki, wychowawcy: mgr I . Szarkowicz,R. Papciak

Oddział VI "Tęczowe nutki" 6 latki: mgr S. Bujak, J. Golanowska

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W OGRODZIE PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO W PLE?NEJ

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do lat 7.Dzieci korzystaj?ce z urz?dze? musz? pozostawa? pod sta?? opiek? osób doros?ych.  Ze wszystkich  urz?dze? zabawowych umieszczonych na placu zabaw nale?y korzysta? zgodnie z ich przeznaczeniem. Za bezpiecze?stwo dzieci znajduj?cych si? na placu zabaw odpowiadaj? opiekunowie. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo dzieci nie ucz?szczaj?cych do naszego przedszkola.Plac zabaw otwarty jest w godzinach pracy przedszkola.Za szkody wyrz?dzone przez dzieci przebywaj?ce na placu po zamkni?ciu przedszkola odpowiedzialno?? ponosz? rodzice, opiekunowie prawni. Plac zabaw jest monitorowany.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

  1. Z PLACU ZABAW KORZYSTAJ? DZIECI UCZ?SZCZAJ?CE DO PRZEDSZKOLA.

  2. ZABRANIA SI? ZJE?D?ANIA G?OW? W DÓ? I SKAKANIA ZE ZJE?D?ALNI ORAZ WCHODZENIA NA NI? OD STRONY ?LIZGU.

  3. NA TERENIE PLACU ZABAW ZABRANIA SI? JAZDY NA ROWERACH.

  4. NA TERENIE PLACU ZABAW ZABRANIA SI? KOPANIA PI?K? POMI?DZY URZ?DZENIAMI.

  5. OBOWI?ZUJE ZAKAZ WCHODZENA NA DACH WIE?, DOMKÓW ORAZ GÓRNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (HU?TAWEK, DRABINEK, PRZEPLOTNI ITP.).

  6. OBOWI?ZUJE ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW.

  7. OBOWI?ZUJE ZAKAZ ZA?MIECANIA PLACU.

NIEPRZESTRZEGANIE POWY?SZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM

Poprawiony: sobota, 01 września 2018 18:42
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.