Koncepcja pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:33

Przedszkole posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania-koncepcję rozwoju przedszkola. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Nauczyciele i rodzice wiedzą, co przedszkole chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje nauczycieli i rodziców do tworzenia i modyfikowania koncepcji rozwoju przedszkola.

Roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2017/18- Koncepcja pracy

 Proces edukacyjny: 

„Rośnij zdrowo na sportowo-wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały dotyczące  wychowania w zabawie , grach i ćwiczeniach gimnastycznych”.

 „ Żywioły wokół nas – wielozmysłowe  odkrycie tajemnicy natury- przyroda jako inspiracja do działań artystycznych”

 Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szk. 2017/18

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek,

Wzmocnienie wychowawczej roli placówki,

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w placówkach systemu oświaty

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 Podstawa prawna:

Prawo  oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli. Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. ( poz. 1611).

Wymaganie I: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Przedmiot ewaluacji: „Czym jest moje miejsce pracy?  Moja inicjatywa i efektywność  - samoocena pracowników

 

Poprawiony: środa, 20 września 2017 10:20
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.