Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:44

Tegoroczna rekrutacja do Przedszkola Publicznego im. W. Majak w Pleśnej

została zakończona. Końcowa lista przyjętych dzieci na rok szkolny 2021/22

do naszego przedszkola zostanie wywieszona w budynku przedszkola

w dniu 28.05.2021 roku.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

IM. W. MAJAK   W  PLEŚNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/22


1.03.2021r.-19.03.2021 roku

Deklaracje o kontynuowaniu wych.przedszkolnego  przyjmowane

będą w przedszkolu od:15.02.2021-26.02.2021 roku.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

przyjmowane będą od: 1.03.2021- 19.03.2021roku.

Przedszkole jest czynne od godz.6.00-17.00.                         

Realizacja podstawy programowej w godz.8.00-13.00.

Proponujemy zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, atrakcyjne

zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz pomoc logopedy i pedagoga.

Informacje pod nr tel. 146798115 i stronie internetowej: przedszkole-plesna.pl

Deklaracje i wnioski o przyjęcie dziecka do pobrania w przedszkolu

lub na stronie internetowej przedszkola.

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pleśna.

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wych. przedszkolnego

w roku szk. 2021/22- 15.02.2021-26.02.2021 r.do godz.15.00.


L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wych. Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od1.03.2021-19.03.2021 do godz. 15.00

Od 15.04. 2021- 27.04. 2021 do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wych.przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

Od 22.03.2021- do 30.03.2021 do godz. 15.00

Od4.05.2021- 7.05.2021do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021 do godz. 15.00

12.05.2021 do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 6.04.2021 do 12.04.2021 do godz. 15.00

Od 14.05. 2021- do 21.05.2021 do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2021 do godz. 15.00

28.05.2021 do godz.15

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracje o kontynuowaniu wych. przedszkolnego do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

Regulamin rekrutacji

Poprawiony: niedziela, 23 maja 2021 14:34
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.