Ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:51

 

 

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z tym, poniżej do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedszkole Publiczne im. W. Majak w Pleśnej oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Pleśnej

uprzejmie informuje, że tut. Przedszkole  prowadzi całodobowy
monitoring wizyjny  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób   i mienia.
Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 146798115
lub drogą elektroniczną pod adresem: przedszkole Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Podstawa prawna:art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w przedszkolu

Szanowni Państwo

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak
  w Pleśnej , reprezentowane przez Dyrektora Teresę Prokop .
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących szczególnych przepisów prawnych:

a)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b)      ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

c)       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

d)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 1. Dane osobowe dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka.
 3. Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania, jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, w przypadku uznania, że dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- P. Iwonę Szarkowicz, z którym można się kontaktować na adres: Przedszkole Publiczne im. Wł. Majak w Pleśnej lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nie wiesz, jakie korzyści daje przedszkole Twojemu dziecku i Tobie?Rodzice- pomyślcie  już gdzie wyślecie dziecko do przedszkola,gdzie warto zaprowadzić  kilkuletniego malucha?

Rodzice, podejmujecie decyzję o wysłaniu dziecka do przedszkola lub opiekowania się nim samodzielnie w domu. To od waszych wyborów zależy, czy pociecha będzie się prawidłowo rozwijała, czy będzie potrafiła odnaleźć się w grupie rówieśników i czy nabędzie umiejętności dostosowywania się do warunków otoczenia. Chcecie, aby wasz skarb miał wiele koleżanek i kolegów, odnosił sukcesy i rozwijał swoje umiejętności. Pozwólcie mu na to. Nasze przedszkole daje takie możliwości.
Przypominamy!!!

Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Jolanta Papuga

Sekretarz:Aleksandra Golec

Skarbnik: Agata Skowron


Komisja rewizyjna

Tomasz Ścieżka

Agnieszka Chocholowicz

Zarys zebrań ogólnych z rodzicami i spotkań z nauczycielami w grupach:

I. miesiąc VIII/IX-informacyjne zebranie z rodzicami,wybór Rady Rodziców, modyfikacja koncepcji pracy przedszkola, wydanie zaświadczeń o realizacji obowiązki przedszkolnego

II.miesiąc XI/XII-przekazanie wstępnej informacji po przeprowadzonej obserwacji i diagnozie pedagogicznej

III.miesiąc I/II- zebranie z rodzicami w grupach przedszkolnych

IV.miesiąc IV/V-przekazanie wyników końcowej obserwacji i diagnozy pedagogicznej,przekazanie "Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole"

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Pamiętajmy, że to co nowe, trudne i nieznane nie zawsze jest złe.

Dajmy dzieciom i sobie szansę.

Dzieci, które niedawno przekroczyły progi naszego Przedszkola czekają duże i bardzo poważne zmiany. Nawet dorośli denerwują się wchodząc w nowe środowisko, idąc do nowej pracy, zmieniając miejsce zamieszkania.

Rodzicu!

Adaptacja przebiega w różny i indywidualny sposób.

Uzależnione jest to między innymi:

 • od predyspozycji psychicznych dziecka
 • umiejętności samoobsługowych
 • od podejścia dorosłych

 • Pamiętajmy, że dziecko ma prawo płakać, pozwólmy mu więc na to – wyraża ono tym swój smutek, rozładowuje napięcie, pokazuje swoją złość i chwilową niechęć, buntuje się, bo zachwiał się rytm dnia, w którym dziecko dotychczas funkcjonowało.


  Ten proces, przebiega jednak w bardzo różnie, aby przystosować się do nowych warunków. Uniezależnienie się od najbliższych i nawiązanie pozytywnych relacji w nowym, przedszkolnym środowisku są osiągnięciem rozwojowym dziecka, na które warto czekać.

  Rodzicu, pamiętaj! Maluszki nie potrafią się dzielić, unikajmy sytuacji powodujących stres (zagubienie zabawki, zepsucie itd.). Proces adaptacji może trwać od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Daj dziecku tyle czasu, ile będzie potrzebowało zróżnicowanym tempie, w indywidualny, charakterystyczny dla każdego dziecka sposób,jego doświadczeń społecznych i emocjonalnych w rodzinie.

   

   

   

   

  Różne są też przejawy adaptacji dzieci do nowych warunków życia. UWAGA Każde dziecko ma swój ustalony w domu rytm dnia. Ten rytm do którego maluch jest przyzwyczajony ulegnie radykalnej przemianie. Przedszkolak musi się przyzwyczaić do nowych, zupełnie odmiennych warunków panujących w przedszkolu. Usprawniajmy dzieci i pozwólmy na odrobinę samodzielności. Należy dać dziecku czas na adaptację.

  Dzieci często są szybciej gotowe do przedszkola niż ich rodzice.
  Bardzo ważna dla poczucia bezpieczeństwa dziecka jest uczciwość i punktualność rodzica.

  CO MOŻNA DLA DZIECKA ZROBIĆ, ABY UŁATWIĆ PROCES ADAPTACJI?

 • otoczyć dziecko spokojem i miłości
 • ćwiczyć samodzielność dziecka i trening higieniczny
 • rozwijać sprawność ruchową dziecka
 • nie przeładowywać dziecka zajęciami dodatkowymi
 • nie straszyć dziecka przedszkolem
 • pokazać dziecku budynek przedszkola i jego otoczenie

  Rodzicom życzymy spokojnej i szybkiej
  adaptacji dzieci do warunków przedszkola.

 •  

   

   

 • Z uśmiechem witaj wraz z dzieckiem każdy nowy dzień. Wstań wcześniej, nie popędzaj dziecka.
 • W pierwszych dniach pozwalaj dziecku zabrać do przedszkola ulubioną przytulankę .
 • Rano przychodź do przedszkola wcześniej, nie na “ostatnią chwilę”, unikaj pośpiechu i nerwowych sytuacji. Wyprawa do przedszkola powinna być raczej spacerem, a nie wyścigiem z czasem!
 • Nie obiecuj swojemu dziecku nagród za pójście do przedszkola, dziecka nie można przekupywać!
 • Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je, przytul, odprowadź do sali, życz miłej zabawy i przekaż pod opiekę personelowi przedszkola!
 • Nie ulegaj dziecku, nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko od rodziców wymusić.
 • Nie obiecuj dziecku, że odbierzesz je po śniadaniu /obiedzie/ skoro wiesz na pewno, że nie będziesz w stanie tego uczynić.
 • Postaraj się stopniowo wydłużać pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Jeżeli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola drugi rodzic, ten, z którym rozstania są mniej bolesne.
 • Kontroluj, co mówisz w obecności dziecka, zamiast “już” powiedz “teraz”.
 • Nie wypowiadaj się negatywnie w obecności dziecka na temat sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu.
 • Nie wymagaj od dziecka, by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu, poczekaj, aż samo zacznie mówić.
 • Nie pytaj, co i ile dziecko zjadło, ale z kim i w co się bawiło oraz jak spędziło czas.
 • Chwal dziecko jak najczęściej, np. za pięknie wykonany rysunek w przedszkolu, za powitanie z uśmiechniętą buzią (w czasie wychodzenia z przedszkola)!
 • Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!Nie płacz w obecności dziecka! Nie okazuj strachu – dziecko bardzo dobrze wyczuwa Twoje emocje!
 • Systematycznie kontaktuj się z nauczycielami, pytaj!
 • Maluszki nie przynoszą do przedszkola zabawek!
 • Wprowadzając dziecko mów: “Miłej zabawy”, “Udanego dnia”, a nie: “Bądź dzielny”, “Mama niedługo wróci” lub “Dasz radę”.
 •  

  Rodzicu, nie rezygnuj przy pierwszej nieudanej próbie,

  każdego dnia będzie lepiej!

   

  Możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielami:

  Dyrektor Przedszkola- Teresa Prokop

  Dyrektor dostępny w każdy dzień tygodnia  od godz. 8.00-15.00.

  A. Jarek:czwartek-14.30-14.45

  P.Bajorek: czwartek 12.00-12.30

  J. Bałut: środa: 9.00-9.30

  B. Hejto: poniedzialek: 10.00-10.30

  I. Szarkowicz:wtorek: 12.00-12.30

  R. Papciak: czwartek: 12.30-13.00

  S. Bogacz: wtorek: 13.00-13.30

  B. Morys- Drogoś: poniedziałek: 10.30-11.00

  M. Wróbel: poniedziałek 9.30-10.00

  M. Szymańska:poniedziałek:11.00-11.15,czwartek: 12.15-12.30


  Konsultacje pedagogiczne jako kontakty indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych. Ich tematem są nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu dzieci w danej grupie lub przedszkolu, ile różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań nauczyciele i rodzice mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego dziecka, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

  Poprawiony: sobota, 18 września 2021 22:22
   
  Joomla 1.5 themes, hosting company.