Ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:51

Szanowni Państwo.

Dyżur wakacyjny w roku szk. 2018/19:

Od dnia 1.0719-12.07.19r. dyżur na dzieci uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rzuchowej.Od dnia 15.07.19- 26.07.19 r. dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Pleśnej. Zapisy dzieci na dyżur w poszczególnych placówkach do dnia 31.05.2019 roku. Płatność z góry do dnia 14.06.19 r. Dyżur zostanie uruchomiony, jeżeli w danej placówce zostanie zapisanych 15dzieci.

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z tym, poniżej do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedszkole Publiczne im. W. Majak w Pleśnej oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Pleśnej

uprzejmie informuje, że tut. Przedszkole  prowadzi całodobowy
monitoring wizyjny  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób   i mienia.
Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 146798115
lub drogą elektroniczną pod adresem: przedszkole Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Podstawa prawna:art. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w przedszkolu

Szanowni Państwo

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak
  w Pleśnej , reprezentowane przez Dyrektora Teresę Prokop .
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących szczególnych przepisów prawnych:

a)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b)      ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

c)       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

d)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 1. Dane osobowe dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka.
 3. Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania, jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, w przypadku uznania, że dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- P. Iwonę Szarkowicz, z którym można się kontaktować na adres: Przedszkole Publiczne im. Wł. Majak w Pleśnej lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nie wiesz, jakie korzyści daje przedszkole Twojemu dziecku i Tobie?Rodzice- pomyślcie  już gdzie wyślecie dziecko do przedszkola,gdzie warto zaprowadzić  kilkuletniego malucha?

Rodzice, podejmujecie decyzję o wysłaniu dziecka do przedszkola lub opiekowania się nim samodzielnie w domu. To od waszych wyborów zależy, czy pociecha będzie się prawidłowo rozwijała, czy będzie potrafiła odnaleźć się w grupie rówieśników i czy nabędzie umiejętności dostosowywania się do warunków otoczenia. Chcecie, aby wasz skarb miał wiele koleżanek i kolegów, odnosił sukcesy i rozwijał swoje umiejętności. Pozwólcie mu na to. Nasze przedszkole daje takie możliwości.
Przypominamy!!!

Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Monika Wojnarska

Sekretarz:Magdalena Gąciarz

Skarbnik:Aleksandra Golec


Komisja rewizyjna

Tomasz Ścieżka

Małgorzata Kędzior

Zarys zebrań ogólnych z rodzicami i spotkań z nauczycielami w grupach:

I. miesiąc VIII/IX-informacyjne zebranie z rodzicami,wybór Rady Rodziców, modyfikacja koncepcji pracy przedszkola, wydanie zaświadczeń o realizacji obowiązki przedszkolnego

II.miesiąc XI/XII-przekazanie wstępnej informacji po przeprowadzonej obserwacji i diagnozie pedagogicznej

III.miesiąc I/II- zebranie z rodzicami w grupach przedszkolnych

IV.miesiąc IV/V-przekazanie wyników końcowej obserwacji i diagnozy pedagogicznej,przekazanie "Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole"

 

Możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielami:

Dyrektor Przedszkola- Teresa Prokop

Dyrektor dostępny w każdy dzień tygodnia  od godz. 8.00-15.00.

J. Golanowska wtorek  12.00 – 12.30

J. Bałut wtorek , czwartek 14.45-15.00

E. Ścisło wtorek, czwartek 10.30-10.45

M. Osika czwartek 15.30-16.00

B. Hejto poniedziałek   9.30 – 10.00

J.  Łątka piątek 12.00-12.30

A. Jarek poniedziałek   10.00 – 10.30

I. Szarkowicz środa  11.00 – 11.30

R. Papciak poniedziałek 7.30 – 8.00

S. Bujak środa 11.30-12.00

B. Morys- Drogoś wtorek 12.00-12.30


Konsultacje pedagogiczne jako kontakty indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych. Ich tematem są nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu dzieci w danej grupie lub przedszkolu, ile różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań nauczyciele i rodzice mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego dziecka, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

Poprawiony: piątek, 24 maja 2019 13:58
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.