Harmonogram imprez przedszkolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:51

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ, IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/18

 Proces edukacyjny:   

   „Rośnij zdrowo na sportowo-wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały dotyczące  wychowania w zabawie , grach i ćwiczeniach gimnastycznych”.

 „ Żywioły wokół nas – wielozmysłowe  odkrycie tajemnicy natury- przyroda jako inspiracja do działań artystycznych”

 Kierunki polityki oświatowej państwa:

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek,

Wzmocnienie wychowawczej roli placówki,

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w placówkach systemu oświaty

 Zagadnienia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej – uwzględnienie wniosków, zastosowanie procedur bezpieczeństwa

                                              TEMATYKA

 

WRZESIEŃ:

           Analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, analiza obowiązującego prawa oświatowego, wdrażanie opracowanych procedur bezpieczeństwa, przeprowadzenie próbnej ewakuacji itp.

 

      „ Przyszła do na jesień”- spotkanie integracyjne, biesiada w ogrodzie-prezentowanie różnorodnych dziecięcych talentów muzycznych,wdrażanie zachowań proekologicznych,aktywny udzial dzieci,inauguracja działalności w nowym roku szkolnym kółek zaineteresowań: muzyczno-teatralnego, plastycznego.

 

      Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”- sprzątanie najbliższego środowiska,propagowanie wartości ekologiczno-przyrodniczych, inauguracja uroczystości o charakterze ekologicznym.

      

     Zgłoszenie udziału w konkursie zbiorki baterii-propagowanie wartości ekologiczno-przyrodniczych ,zbieramy zakrętki, zużyte baterie, segregujemy odpady itp., udział w konkursie ekologicznym- „Duże formy Przestrzenne- akcji trwająca cały rok przedszkolny,udział w projektach edukacyjnych”Kubusiowy Przyjaciel Natury” ,„Mamo Tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”

 

     

     Zorganizowanie uroczystości w związku z  rocznicą śmierci patronki przedszkola W. Majak, rozpoczęcie roku przedszkolnego-uroczysta Msza św.- przygotowanie oprawy liturgicznej.

        

         Opieka nad pomnikiem W. Majak znajdującym się na pobliskim cmentarzu- przypomnienie o osobie W. Majak, jej zasług na rzecz środowiska lokalnego, złożenie wiązanki kwiatów.

   

         Nawiązanie współpracy z agencją artystyczną( muzyczną),teatrem , kinem, koncerty itp.-zapraszanie gości z filharmonii- „Muzyczna przygoda”- Jaszczur i przyjaciele

 

       

    

      PAŹDZIERNIK:

      

       Strona www promująca i opisująca działalność przedszkola-prezentowanie aktualności, wydarzeń przedszkola, zaproszenie do współpracy rodziców.

 

 Teatrzyk ogólnoprzedszkolny nt „ Żywioły są wśród nas”- ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami płynącymi ze środowiska naturalnego

     

 

 

        Spotkanie z policjantem-przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, rola policjanta w ruchu ulicznym, przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom na ulicy.

 

      

       „Jesienne wycieczki i spacery”- „ Żywioły wokół nas”-wycieczki i spacery,obserwacja i rozpoznawanie drzew  i innych roślin różnymi zmysłami, obserwacja życia roślin i zwierząt przy użyciu „laboratorium badawczego”, jesienne prace na grządce przedszkolnej,dbamy o środowisko, urządzenie laboratorium badawczego, eksponowanie w nich elementów charakterystycznych dla danego żywiołu ( powietrze, ogień, ziemia, woda).

    

       Zajęcia otwarte dla rodziców-grupy 5-6 latków,- ukazanie oblicza żywiołów:

 • Ziemia Dawczyni i Strażniczka Życia, wielozmysłowe zabawy dydaktyczne

 • Ogień-źródło ciepła, energii i światła

 • Zabawy z wiatrem – zabawy z powietrzem”

 . Woda niezbędna do życia - „Spotkania z kroplą wody”.

 

 

Zapraszanie do przedszkola sportowca  lub osoby zajmującej się sportem w naszej miejscowości-zawody sportowe.

 

 

 

 

LISTOPAD:

 

Rada szkoleniowa „Jak bronić dzieci przed cyberprzemocą i innymi zagrożeniami  z Internetu, dziecko w świecie wirtualnym, odpowiedzialne korzystanie mediów społecznych- referat

 

          Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej- cmentarz, opieka nad pomnikiem patronki p-la.

             

            Światowy Dzień Pluszowego Misia-wyzwalamy pozytywne emocje

       

         Andrzejki w przedszkolu, zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi, „Dzień muzyki i tańca w przedszkolu”-wspólna zabawa, współpraca z rodzicami przy przygotowaniu rekwizytów oraz uroczystości.

        

        Udział w konkursach gminnych dla przedszkolaków-podział konkursów, zaangażowanie dzieci uzdolnionych w różnorodnych dziedzinach.

 

        „Światowy Dzień Czystego Powietrza”( 14 XI)- spotkanie ogólnoprzedszkolne

 

       

Podsumowanie diagnozy pedagogicznej-określanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości dzieci,obserwacja dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Badanie dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 – letnich.

           

          Warsztaty dla dzieci  przeprowadzone przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

GRUDZIEŃ:

          Słuchamy różnorodnej  muzyki jako  terapii  i wypoczynku, wzbogacanie kącikow relaksacyjnych w salach. Wprowadzenie zwyczaju słuchania muzyki klasycznej,terapeutycznej i wyciszającej.

 

   

       „Bawimy się z Mikołajem”-spotkanie ze św. Mikołajem,bawimy się razem z rodzicami, zaanagażowanie rodziców w organizację uroczystości.

 

           

     „Zbliża się Boże Narodzenie”-biesiada,prezentowanie  uzdolnień muzycznych  dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowej pory roku „Zimy”- „Dzień muzyki w przedszkolu”, słuchanie kolęd i pastorałek.

           

        

          Wigilia dla samotnych.

           

            Wykonanie upominków świątecznych z różnorodnych materiałów, -instytucje użyteczności publicznej . Zorganizowanie  wystawy dekoracji, kiermaszu świątecznego(bożonarodzeniowych ) dla rodziców z wykorzystaniem prac plastycznych i form przestrzennych wykonanych przez  dzieci.

 

          Życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia w instytucjach użyteczności publicznej.

 

         Gazetka przedszkolna w formie elektronicznej-„ Kącik zdrowych porad dla rodziców” nt aktywności ruchowej dzieci, zdrowych posiłków dzieci,działalności przedszkola, promocja przedszkola w środowisku, zaangażowanie rodziców w redagowanie gazetki.

 

STYCZEŃ:

 

         

         

          Udział imprezach charytatywnych m.in Góra Grosza , Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

         

          „Prezent  dla Babci i Dziadka”-prezentacja różnorodnych uzdolnień artystycznych dzieci,muzycznych,tanecznych,recytatorskich,teatralnych, aktywny i twórczy udział przedszkolaków

 

 

 

            „Bal karnawałowy”- zaangażowanie rodziców w organizację balu, przygotowanie rekwizytów i kostiumów.

           

       

 

LUTY:

          Promocja przedszkola, przygotowanie ulotek ,afiszy, baneru przed rekrutacją do przedszkola-promowanie przedszkola w środowisku.

 

     

         Adoracja- nabożeństwo czterdziestogodzinne

           

         Promowanie przedszkola na łamach miesięcznika „Pogórze”.

 

 

       

         Uaktualnianie strony internetowej, redagowanie strony, propagowanie  działalności przedszkola,uzdolnień artystycznych i osiągnięć twórczych dzieci, uwzględnianie sugestii i pomysłów rodziców.

 

 

       

 

MARZEC:

 

Dni otwarte w przedszkolu, współpraca z rodzicami- promocja przedszkola  oraz jego walorów , osiągnięć w środowisku lokalnym.

 

 

Zaproszenie  absolwentów przedszkola na spotkanie z przedszkolakami,przygotowanie przedstawienia teatralnego w ramach kółka muzyczno-teatralnego,konkursów, zabaw –LOSY  ABSOLWENTÓW- kontynuacja współpracy i integracji ze Szkołą Podstawową w Pleśnej.

 

      „Wiosna tuż- tuż..”- obrzędy ludowe związane z powitaniem wiosny, Światowy Dzień Wody,spotkanie całego przedszkola - , prezentacja uzdolnień dzieci:recytatorskich,muzycznych,teatralnych.

      

 

      

           Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”- sprzątanie najbliższego środowiska,ochrona przyrody.

 

         Zorganizowanie  wystawy dekoracji świątecznych z wykorzystaniem prac plastycznych i form przestrzennych wykonanych przez  dzieci.

 

 

Przygotowanie upominków świątecznych z różnorodnych  materiałów -tradycje i zwyczaje wielkanocne-kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

 

Spotkanie z osobą zajmującą się ochroną środowiska-prelekcja nt zagrożeń wynikających z żywiołów

 

 

KWIECIEŃ:

       

Rada szkoleniowa  na temat „ Różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne służące do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu”- referat dla nauczycieli.

 

 „Światowy Dzień Ziemi” ( 22 IV)- sprzątanie okolicy przedszkola

 

Adoracja krzyża przedszkolaków

 

Zajęcia otwarte dla rodziców- „Rośnij zdrowo na sportowo”.

 

 

Podsumowanie obserwacji i diagnozy pedagogicznej,uwzględnienie sugestii i pomysłów rodziców w pracy przedszkola

 

 

       

MAJ:

 

Piknik rodzinny- udział rodziców w działaniach promocyjnych na rzecz przedszkola – zaangażowanie rodziców  w organizacji pikniku rodzinnego,Konkurs plastyczny” Tęczowy obrazek”, „Mam talent sportowy, taneczny- zaprezentowanie umiejętności sportowych, tanecznych.

 

           

     

       

 

„Dzień Mamy i Taty”- prezentujemy różnorodne zdolności twórcze,muzyczne,artystyczne,taneczne  zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości, promocja przedszkola w środowisku.

           

       

         Spotkanie ze strażakami -przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu, bezpieczne obchodzenie się z ogniem.

 

            Wycieczka do biblioteki- „Dzień Książki”  i „Tydzień bibliotek”-propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

 

         Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich organizowany przez Europejską Federację Sportu dla wszystkich- gry i zabawy dla przedszkolaków- „Trzymaj formę”-inspirowanie aktywności ruchowej dzieci.

 

 

CZERWIEC:

            Dzień Dziecka- udział dzieci w uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka,zawody sportowe -„Żyj zdrowo na sportowo”. Organizowanie tańców i zabaw. Współpraca z rodzicami.

        

           

Gazetka przedszkolna w formie elektronicznej-nr 2

 

           Wycieczka autokarowa ( Młodzieżowe  Obserwatorium Astronomiczne- w Niepołomicach) .

 

           Spotkanie 5-6-latków z uczniami szkoły podstawowej-blok integracyjny w kl.I.Spotkanie z absolwentami przedszkola „Losy absolwentów”-przedstawienie teatralne, zabawy sportowe.

        

           Zakończenie roku przedszkolnego- Msza św. dla przedszkolaków.

 

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

 

Akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”-  współpraca z Biblioteką Publiczną w Pleśnej i rodzicami,bajki terapeutyczne warsztaty dla przedszkolaków,propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowania książką.

 

Cykliczne promowanie osiągnięć naszego przedszkola, uzdolnień dzieci na łamach lokalnego miesięcznika  „Pogórze”.

 

Kółko plastyczne  –przygotowanie upominkow do instytucji użyteczności publicznej z okazji świąt, dekoracje w przedszkolu

 

Kółko muzyczno-teatralne-wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań  muzycznych i teatralnych,rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną, promowanie przedszkola podczas imprez środowiskowych, choreografie taneczne i teatralne „ Co może mały człowiek”-„Cztery żywioły”

Kółko ekologiczno-przyrodnicze- propagowanie zachowań ekologicznych u dzieci, zagrożenia płynące z środowiska przyrodniczgo, konkursy ekologiczne.

 

Organizacja działalności kółka matematycznego- dzieci-5-6 letnie

 

„Smaczne i zdrowe posiłki przygotowujemy i przysmaki regionu kosztujemy”  -  działanie  dzieci – wykorzystanie przedszkolnej księgi kucharskiej-wykonywanie kanapek, deserów sałatek, surówek, soków z wykorzystaniem urządzeń potrzebnych do pracy w kuchni. Degustacja zdrowych i ekologicznych potraw, zasady zdrowego żywienia, wykorzystanie roślin wyhodowanych na grządce przedszkolnej- zioła, wspólne z rodzicami przygotowywanie jadłospisów-współpraca z kuchnią przedszkolną.

 

 

Współpraca z teatrem , kinem, agencją artystyczną, GCKSi P itp. -przedstawienie i imprezy dla dzieci.

 

Realizacja zajęć w ramach projektów edukacyjnych:” Mamo, Tato wolę wodę”, „Kubusiowy Przyjaciel Natury”, „Natura 2000”,”Czyste powietrze wokół nas,”Bezpieczny przedszkolak”.

 

Gminny konkurs  ekologiczny( duże prace przestrzenne z odpadów).

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 20 września 2017 10:23
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.