Harmonogram imprez przedszkolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:51

Harmonogram imprez i przedsięwzięć w Przedszkolu Publicznym w Pleśnej

w roku szkolnym 2020/21.

Organizacja imprez i przedsięwzięć będzie uzależniona od sytuacji

epidemicznej.

TEMATYKA/DZIAŁANIA

WRZESIEŃ:

Udział w uroczystej Mszy Św. rozpoczynającej rok szkolny.

- Analiza i wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, analiza

obowiązującego prawa oświatowego, profilaktyka uzależnień, kierunki polityki oświatowej

państwa, wdrażanie opracowanych procedur bezpieczeństwa i procedur związanych
z COVID19, przeprowadzenie próbnej ewakuacji itp.

- “Z pełnym koszem idzie Jesień”- spotkanie integracyjne lub biesiada w ogrodzie-

prezentowanie różnorodnych dziecięcych talentów, aktywny udział dzieci,

inauguracja działalności w nowym roku szkolnym kółek zainteresowań:

muzyczno-teatralnego, plastycznego, matematycznego z elementami kodowania

oraz ekologicznego

- Zorganizowanie uroczystości w związku z rocznicą śmierci patronki przedszkola

W. Majak, rozpoczęcie roku przedszkolnego-uroczysta Msza św.- przygotowanie

oprawy liturgicznej.

- Urządzenie w każdej sali kacików “Nasze matematyczne skarby”- patyczki, spinacze,


- Spotkanie z policjantem, strażakiem- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania

się po drogach, rola pracy policjanta, strażaka, zapoznanie z niewłaściwym zachowaniem,

odpowiednie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

PAŹDZIERNIK:

- Udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie świata”- sprzątanie najbliższego środowiska,

propagowanie wartości ekologiczno-przyrodniczych, inauguracja uroczystości o charakterze

ekologicznym.

- Zgłoszenie udziału w konkursie zbiorki zakrętek - propagowanie wartości ekologiczno-przyrodniczych ,

zbieramy zakrętki, segregujemy odpady itp., Udział

w projektach edukacyjnych ”Kubusiowy Przyjaciel Natury” ,“Mamo Tato wolę wodę”,

“Czyste powietrze wokół nas”.

- Strona www promująca i opisująca działalność przedszkola-prezentowanie aktualności,

wydarzeń przedszkola, zaproszenie do współpracy rodziców.

- “Tropem Pani Jesieni”- jesienny rajd pieszy inspirowany zabawami tropiącymi oraz grami terenowymi.

- Zajęcia otwarte dla rodziców-grup 5-6 latków.

LISTOPAD:

- Opieka nad pomnikiem W. Majak znajdującym się na pobliskim cmentarzu- przypomnienie o osobie W. Majak,

jej zasług na rzecz środowiska lokalnego, złożenie wiązanki kwiatów.

- “Mistrz kodowania”- ogólnoprzedszkolny konkurs dla dzieci 5-6 letnich.

- Rada szkoleniowa Rada szkoleniowa nt “Kodowanie na dywanie – wpływ zabaw na rozwijanie logicznego myślenia

i dzieci, nauka poprzez zabawę i doświadczanie”.

Propozycje zabaw w każdej grupie wiekowej - wprowadzanie elementów kodowania do zajęć z zakresu edukacji

matematycznej.

- Uczymy dzieci patriotyzmu- uroczystość z okazji 11 listopada- Święta Niepodległości.

- Światowy Dzień Pluszowego Misia-wyzwalamy pozytywne emocje – słuchanie wierszy znanych poetów czytanych przez nauczycielki, zabawy z misiami.

- Andrzejki w przedszkolu, zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi, wspólna zabawa, współpraca z rodzicami przy przygotowaniu rekwizytów oraz uroczystości.

- Udział w konkursach gminnych dla przedszkolaków-podział konkursów, zaangażowanie dzieci uzdolnionych w różnorodnych dziedzinach.

- Podsumowanie wstępnej diagnozy pedagogicznej- określanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości dzieci, obserwacja dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6 – letnich.

GRUDZIEŃ:

- Wykorzystywanie w codziennej pracy z dziećmi gier matematycznych.

- Słuchamy różnorodnej muzyki jako terapii i wypoczynku, wzbogacanie kącikow relaksacyjnych w salach. Wprowadzenie zwyczaju słuchania muzyki klasycznej,terapeutycznej i wyciszającej.

 

- “Tropem Świętego Mikołaja”-spotkanie ze św. Mikołajem,bawimy się razem z rodzicami, zaanagażowanie rodziców w organizację uroczystości.

- “Wigilia w przedszkolu”-biesiada, prezentowanie uzdolnień recytatorskich dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowej pory roku “Zimy”-, słuchanie kolęd i pastorałek.

- Wykonanie upominków świątecznych z różnorodnych materiałów, -instytucje użyteczności publicznej .

- Życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia w instytucjach użyteczności publicznej.

STYCZEŃ:

- Udział imprezach charytatywnych m.in Góra Grosza , Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę, WOŚP.

- “Dzień Babci i Dziadka to radość i gratka”-prezentacja różnorodnych uzdolnień artystycznych dzieci,muzycznych,tanecznych,recytatorskich,teatralnych, aktywny i twórczy udział przedszkolaków, wspólpraca z rodzicami. Kształtowanie postaw emocjonalnych, wychowanie do wartości.

- “Święto bajkowej krainy”- bal karnawałowy- zaangażowanie rodziców w organizację balu, przygotowanie rekwizytów i kostiumów.

LUTY:

- Promocja przedszkola, przygotowanie ulotek ,afiszy, baneru przed rekrutacją do przedszkola-promowanie przedszkola w środowisku.

- Adoracja- nabożeństwo czterdziestogodzinne

- Uaktualnianie strony internetowej, redagowanie strony, propagowanie działalności przedszkola,uzdolnień artystycznych i osiągnięć twórczych dzieci, uwzględnianie sugestii i pomysłów rodziców.

- “Dzień matematyki – zabawy matematyczne w poszczególnych grupach wiekowych

MARZEC:

- Dni otwarte w przedszkolu, współpraca z rodzicami- promocja przedszkola oraz jego walorów , osiągnięć w środowisku lokalnym.

- Zaproszenie absolwentów przedszkola na spotkanie z przedszkolakami, przygotowanie przedstawienia teatralnego w ramach kółka muzyczno-teatralnego, konkursów, zabaw –LOSY ABSOLWENTÓW- kontynuacja współpracy i integracji ze Szkołą Podstawową
w Pleśnej.

- “Zielony dzień w przedszkolu- powitanie wiosny” prezentacja uzdolnień aktorskich
i muzycznych dzieci.

- Konkurs recytatorski z wykorzystaniem utworów z kanonu literatury dziecięcej.

KWIECIEŃ:

 

Wycieczki do biblioteki- " Jak powstaje książka"

 

- Spotkanie ze strażakami -przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu, bezpieczne obchodzenie się z ogniem. Wycieczka do PSP w Tarnowie.

- Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich organizowany przez Europejską Federację Sportu dla wszystkich- gry i zabawy dla przedszkolaków- “Trzymaj formę”-inspirowanie aktywności ruchowej dzieci.

- “Moja własna książka” – konkurs plastyczny, tworzenie własnych książeczek przez dzieci we współpracy z rodzicami – wystawa wykonanych prac w holu przedszkolnym.

CZERWIEC:

- Dzień Dziecka- udział dzieci w uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka.Organizowanie tańców i zabaw. Współpraca z rodzicami, konkurs plastyczny “Figurolandia”.

- Gazetka przedszkolna w formie elektronicznej.

“Książka - bawi, uczy, wychowuje” poznanie roli książki w rozwoju psychicznym, intelektualnym i społecznym dziecka”

- Przedszkolna wycieczka autokarowa wycieczki do kina teatru.

- Spotkanie 5-6-latków z uczniami szkoły podstawowej-blok integracyjny w kl.I. Spotkanie
z absolwentami przedszkola “Losy absolwentów”-przedstawienie teatralne, zabawy sportowe.

- Zakończenie roku przedszkolnego

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

- Akcja “ Cała Polska Czyta Dzieciom”- współpraca z Biblioteką Publiczną w Pleśnej
i rodzicami, bajki terapeutyczne warsztaty dla przedszkolaków, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowania książką.

- Cykliczne promowanie osiągnięć naszego przedszkola, uzdolnień dzieci na łamach lokalnego miesięcznika “Pogórze”.

- Kółko plastyczne –przygotowanie upominkow do instytucji użyteczności publicznej z okazji świąt, dekoracje w przedszkolu

- Kółko muzyczno-teatralne- wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań muzycznych i teatralnych,rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną, promowanie przedszkola podczas imprez środowiskowych, choreografie taneczne i teatralne

- Kółko ekologiczno-przyrodnicze- propagowanie zachowań ekologicznych u dzieci, zagrożenia płynące z środowiska przyrodniczgo, konkursy ekologiczne.

- Kółko matematyczne- dzieci- 3,4,5 letnie

- “Jem zdrowo i kolorowo przez cztery pory roku” - degustacja zdrowych i ekologicznych potraw, zasady zdrowego żywienia, wykorzystanie roślin wyhodowanych na grządce przedszkolnej- zioła, wspólne z rodzicami przygotowywanie jadłospisów-współpraca
z kuchnią przedszkolną.

- Współpraca z teatrem , kinem, agencją artystyczną, Centrum Kultury w Pleśnej itp. -przedstawienie i imprezy dla dzieci.

- Realizacja zajęć w ramach projektów edukacyjnych:” Mamo, Tato wolę wodę”, “Kubusiowy Przyjaciel Natury”, “Natura 2000”,”Czyste powietrze wokół nas,”Bezpieczny przedszkolak”.

- “Matematyczny zawrót głowy”- cykliczne organizowanie (pory roku) dni poszukiwania matematyki w przyrodzie.

- Współpraca z Agencją Artystyczną “Jaszczur i Przyjaciele” – koncerty.

- Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnowie.

- Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – warsztaty dla dzieci.

 

Ewaluacji wewnętrzna ( rok szkolny 2020/21)

I. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

'Kształtowanie u dzieci kompetencji matematycznych  w szczególności logicznego myślenia"

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zebranie informacji na temat:

1.Poziomu kompetencji matematycznych dzieci .czy nabyte kompetencje matematyczne przyczyniają się do osiągania sukcesów edukacyjnych dzieci.

2.W jaki sposób nauczyciele realizują podstawę programową w szczególności dotyczącą nabywania umiejętności matematycznych.

3. Sprawdzenie czy nabyte kompetencje matematyczne przyczyniają się do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych dzieci.III. WYMAGANIE:

Wymaganie 1:Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie 2:Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


 

Poprawiony: sobota, 12 września 2020 19:13
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.