Go?? z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
sobota, 27 października 2012 15:42

Ochrona ?rodowiska nie tylko jest sztuk? dla sztuki -chronimy je poniewa? kochamy przyrod?, szanujemy wolno?? i  ?ycie innych organizmów, uznajemy prawo przysz?ych  pokole? do ?ycia w takich warunkach, jakie zasta?o nasze pokolenie"

 

W dniu 5 XI 2012 roku nasze przedszkole odwiedzi? go??, który reprezentowa? Fundacj? Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzib? w Krakowie.Nasz go?? odwiedzi? grupy starsze:5-6 latki.

Nasze przedszkole od wielu lat wspó?pracuje z  w/w fundacj?, co niew?tpliwie wp?ywa na zwi?kszenie ?wiadomo?ci ekologicznej wychowanków.Motto fundacji jest bliskie kierunkom dzia?a? proekologicznych podejmowanych w naszym przedszkolu na drodze realizowania programów i przedsi?wzi??.

Poprawiony: niedziela, 16 grudnia 2012 19:48
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.