Misja i wizja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogo?   
czwartek, 17 maja 2012 19:32

MISJA:

 

JESTE?MY PRZEDSZKOLEM TWÓRCZEJ AKTYWNO?CI DZIECKA.

Chcemy wychowa? dziecko z bogat? wyobra?ni? twórcz?, zdolne do spontanicznej ekspresji w?asnych uczu? i my?li, otwarte na pomys?y i inspiracje p?yn?ce od innych osób oraz gotowe szuka? nowych, lepszych i oryginalnych rozwi?za?.

 

WIZJA:

  • W NASZYM PRZEDSZKOLU TWORZYMY WARUNKI SPRZYJAJ?CE ROZUMIENIU I ROZWOJOWI TAKICH WARTO?CI JAK: PI?KNO, DOBRO?, MI?O??;
  • NASZE DZIA?ANIE ZMIERZA KU TEMU, ABY KA?DE DZIECKO MOG?O ROZWIJA? MOW?, MY?LENIE, STAWA? SI? TWÓRCZE I AKTYWNE;
  • ZAPEWNIAMY DZIECIOM MO?LIWO?? OBCOWANIA ZE SZTUK?, UMO?LIWIAMY DZIECIOM PRZE?YWANIE RADO?CI Z W?ASNEJ TWÓRCZO?CI;
  • D??YMY DO POG??BIENIA WI?ZI EMOCJONALNYCH Z RODZIN? I ?RODOWISKIEM;
  • JESTE?MY PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI, RODZICÓW, SPO?ECZE?STWA;
  • ZAPEWNIAMY POCZUCIE BEPIECZE?STWA KA?DEMU DZIECKU

 

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 12:14
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.