Misja i wizja Drukuj
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:32

MISJA:

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

WIZJA:

  • W NASZYM PRZEDSZKOLU TWORZYMY WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZUMIENIU I ROZWOJOWI TAKICH WARTOŚCI JAK: PIĘKNO, DOBROĆ, MIŁOŚĆ;
  • NASZE DZIAŁANIE ZMIERZA KU TEMU, ABY KA?DE DZIECKO MOGŁO ROZWIJAĆ MOWĘ, MYŚLENIE, STAWAĆ SIĘ TWÓRCZE I AKTYWNE;
  • ZAPEWNIAMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ OBCOWANIA ZE SZTUKĄ, UMOŻLIWIAMY DZIECIOM PRZEŻYWANIE RADOŚCI Z WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI;
  • DĄŻYMY DO POGŁĘBIENIA WIĘZI EMOCJONALNYCH Z RODZINĄ I ŚRODOWISKIEM;
  • JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI, RODZICÓW, SPOŁECZEŃSTWA;
  • ZAPEWNIAMY POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA KAŻDEMU DZIECKU
Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:07