Rekrutacja Drukuj
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:44

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pleśna.

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wych. przedszkolnego

w roku szk. 2021/22- 15.02.2021-26.02.2021 r.do godz.15.00.


L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wych. Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od1.03.2021-19.03.2021 do godz. 15.00

Od 15.04. 2021- 27.04. 2021 do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wych.przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

Od 22.03.2021- do 30.03.2021 do godz. 15.00

Od4.05.2021- 7.05.2021do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021 do godz. 15.00

12.05.2021 do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 6.04.2021 do 12.04.2021 do godz. 15.00

Od 14.05. 2021- do 21.05.2021 do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2021 do godz. 15.00

28.05.2021 do godz.15

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracje o kontynuowaniu wych. przedszkolnego do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

Regulamin rekrutacji

Poprawiony: czwartek, 28 października 2021 20:13