Wzór upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice. Drukuj
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 01 września 2020 20:05

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana …………………………………………… . Legitymującego się numerem dowodu osobistego…………………………………………. do odbioru mojego dziecka ............................................ z Przedszkola Publicznego w Pleśnej w roku szkolnym 2020/21.

..............................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Osoba upoważniona


Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na udostępnienie moich danych osobowych

w postaci imienia i nazwiska oraz nr. dowodu osobistego. Udzielenie zgody

jest dobrowolne. Nie udzielenie takowej zgody będzie skutkować

nie wydaniem dziecka z przedszkola upoważnionej Pani/Panu.

…………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne

w Pleśnej, 33-171 Pleśna 353

2.Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a – RODO.

4.Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w wyjątkowej sytuacji.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wycieczko

oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczący przechowywania określonych dokumentów.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem -

w granicach określonych w przepisach prawa.

7.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne.

 

1– niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 20:19