WAŻNE-Dyżur wakacyjny Drukuj
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
wtorek, 04 maja 2021 15:43

 

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2021

dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Rzuchowej i Przedszkola Publicznego im. W. Majak w Pleśnej.

Według harmonogramu przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna dyżur wakacyjny w tym roku będzie pełniło

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W RZUCHOWEJ w dniach od 01 do 30 lipca 2021 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki

wpłaty na konto 44 85890006 0100 0791 1169 0031 w tytule przelewu: “dyżur wakacyjny - wpłata za pobyt i żywienie dziecka (imię i nazwisko) za miesiąc lipiec w przedszkolu".

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny ze względu na trwającą pandemię.Warunkiem uruchomienia dyżuru jest zgłoszenie się 15 dzieci.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 04.05. 2021r. do 21.05. 2021 r.Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców / prawnych opiekunów zobowiązań finansowych naliczonych przez intendenta do dnia 11 czerwca 2021r. .
Kwestionariusz zapisu dziecka wraz z klauzulą informacyjną RODO należy złożyć u Intendenta Przedszkola Publicznego w Pleśnej – druk do pobrania poniżej
.Na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.Nie ma  możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecność dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Druk do pobrania - dyżur wakacyjny

Poprawiony: wtorek, 04 maja 2021 19:21